รู้หรือไม่ว่า …

  1. หมีขาวพบที่ขั้วโลกเหนือเท่านั้น และขั้วโลกเหนือไม่มีนกเพนกวิ่น
  2. อุณหภูมิขั้วโลกใต้จะตำ่กว่าขั้วโลกเหนือ
  3. ขั้วโลกใต้ มีน้ำแข็งถึงราวร้อยละ 90 ของน้ำแข็งทั้งหมดบนโลก (ทำให้มีน้ำจืดประมาณร้อยละ 70 ของโลก)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร