เครื่องบิน

  1. เครื่องบินขนส่งผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก  Air Bus 380
  2. เครื่องบินพานิชย์/ขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Antonov An 225 Mriya  (ขนส่งกระสวยอวกาศ Buran /ลำเลียงทางยุทธศาสตร์ของสหภาพโซเวียต) รับจ้างขนส่งสัมภาระที่เครื่องบินธรรมดาไม่สามารถขนส่งได้
  3. เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก Stratolaunch กระสวยอวกาศ หรือดาวเทียมภารกิจในอวกาศ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Technology, เครื่องบิน, ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร