นิสิตใช้กับมหาวิทยาลัยใดบ้าง

นิสิต ในอดีตมีเพียง 3 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ใช้คำนี้ คือ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี 8 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปทุมวัน วิทยาเขตบางแสน วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตสงขลา

โดยที่ต่อมาทั้ง 7 วิทยาเขต ได้ยุบรวมกับ วิทยาเขตประสานมิตร แล้วบางแห่งก็แยกตัวเป็นเอกเทศ ได้แก่ วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา / วิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร / วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ เพราะฉะนั้น คำว่า นิสิต จึงใช้เรียกผู้ที่ศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ค่ะ

  • ข้อมูลล่าสุด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ก็ใช้คำว่า นิสิต เรียกผู้เรียนเช่นเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง : บทความจากครูลิลลี่ https://www.thairath.co.th/content/630512

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร